teenused11

OÜ Aire Auto teostab rahvusvahelisi ja siseriiklikke autovedusid. Spet­sia­li­seerunud oleme pakenda­mata vede­late toiduainete tsistern­vedu­dele ja osutame ka ADR kaupade vedusid. Tegevus­piirkonnaks on Bal­ti­kum, Skandi­­­­naavia ja teised Euroopa Liidu liikmesriigid.

veokid11

Omame 10 tsisternveokit, kesk­mise vanu­sega 3-4 aas­tat. Tsistern­­haagi­sed on termo­isolatsiooni­ga, Vete­­rinaar- ja Toidu­ameti poolt tunnus­­tatud ja oma­vad ATP ser­tifi­kaati ning üks auto­rong omab ADR tun­nis­tust.

kvaliteet11

20 aastane töökogemus, uus masina­park ja kvalifitseeritud ning püsiv tööjõud on teinud meie ette­võttest kindla ja usaldusväärse part­neri ning muutnud meid kvali­teetse teenuse osutajaks.

Aire Auto OÜ
Vee tn.16, Lihula, 90302 Läänemaa
+ 372 501 5088
aivar@aireauto.ee